Så blir det med Lissabonfördraget – säger Aftonbladet

Jag tycker till lite igen. Mina kommentarer i kursiv stil.
Man kanske skulle flytta till England och rösta emot

* Polisiära och straffrättsliga frågor blir överstatliga. EU-parlamentet blir medbeslutande i dessa frågor, bredvid ministerrådet.
Här håller jag till stora delar med förslaget. Brottslingar ska kunna jagas över hela EU.

* Mötena mellan EU:s stats- och regeringschefer kommer att ledas av en vald, fast ordförande.
Vad kan man invända mot detta? Kanske att en ny EU-lön måste betalas ut. Annars OK

* En “utrikesminister” ska leda EU:s arbete i utrikes- och säkerhetspolitiken.
Absolut inte! Varje land ska bestämma sin utrikespolitik. Jag tänker inte låta mig styras av Finland, Spanien eller Tyskland.

* Parlamentet ska ha 754 ledamöter. Sverige får 20 platser jämfört med 18 i dag.
Vilken skillnad gör det? Man jobbar ju i koalitioner i alla fall.

* De nationella parlamenten får inflytande över EU-lagstiftningen.
Helt riktigt. Så ska det vara

* Länderna lovar att hjälpa varandra vid en terroristattack eller naturkatastrof.
Trodde jag redan man gjorde. Vad är vi annars med i EU för?

* En miljon EU-medborgare kan uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Men kommissionen är inte tvungen att göra det.
Vilket korkat förslag!! Att uppmana kommissionen att göra något som de kan skita i. Öka gränsen till tio miljoner, och gör det tvingande.

Så på det hela taget, med små men viktiga justeringar, kan nog förslaget antas, i mina ögon.